Ads 468x60px

Онлайн запитване за цена от ТУК. Каква е цената на нивите Ви? Отговор ще получите до минути след попълването на формата.

Website Translator

Featured Posts

Необходими документи за продажба на ниви

Какви документи са необходими за продажбата на нивите и как се набавят? >>>>

Цена на нивите.

Къде е в парцела ?
Формирането цента на нивите-земеделските земи се обуславя от много фактори.Тези фактори са от най различно естество и от най различен характер извън общоприетите правила на пазарната икономика. (търсене и предлагане)Тук ще се опитам да разгледам най -проблемният от всички фактори влияещи върху формирането на цената на нивите.

Плащането на нивите.

Плащането е най-притеснителният факт от всички в процеси по продаването на нивите.След сложните времена на 90-те години е логично хората да са са притеснени.За щастие времената отминаха и сега всичко е по-спокойно.Как става плащането? Какви са особеностите?

Доброволна делба на ниви.

Делбата представлява нотариален договор изразяващ свободната воля на всички страни която е подготвена и извършена в изискуемите от закона срокове и форми.Тази форма придобива все по-голямо значение в последните години.Как се извършва?Колко струва?За колко време става? и други полезни въпроси.

Какви документи са необходими за продажба на ниви ?


Сделката това е договор за покупка/ продажба в нотариална форма заверена и подпечатана от нотариус.Поради факта, че става въпрос за ниви тоест недвижим имот се спазват всички форми и изисквания на закона.