Ads 468x60px

Онлайн запитване за цена от ТУК. Каква е цената на нивите Ви? Отговор ще получите до минути след попълването на формата.

Website Translator

Какви документи са необходими за продажба на ниви ?


Сделката това е договор за покупка/ продажба в нотариална форма заверена и подпечатана от нотариус.Поради факта, че става въпрос за ниви тоест недвижим имот се спазват всички форми и изисквания на закона.
Къде трябва да се  извърши  сделката ?

Местоположението на нивата определя къде ще се изповяда сделката .Имотът сочи къде. Съдебните окръзи са приблизително равни на окръзите  като териториално деление.

Какви документи са необходими и какви трябва да набавим ?

Необходими документи във връзка с продажбата на ниви:

Първото и основно нещо трябва да може да се докаже собствеността.

1.Документ за собственост

Валидни са:
Нотариален акт за собственост /констативен/,
нотариален акт за разпоредителна  сделка – 

 • продажба, 
 • дарение,
 • замяна, 
 • прехвърляне срещу задължение за издръжка и гледане и др.
Собствеността на нивите може да се докаже и с 
И/или  решение на Поземлена комисия за възстановяване на собствеността, като е хубаво да се намери и  протокола за въвод във владение.
Тук трябва да се отбележи ,че Решението на поземлената комисия играе ролята на нотариален акт тоест НЕ Е необходимо да се правят разходи за изваждането на нотариален акт.
 В случай че  решението на Поземлената комисия е издадено  след 01.01.2001 год., то трябва да бъде вписано в съответната Служба по вписванията. 
При условие ,че имотът -нивата е придобита чрез деление то трябва да се представи. 
Има две форми на деление на ниви:
1. Доброволна делба -документът е договор за доброволна делба.
2. Съдебна делба -документът е съдебно решение.Особеното тук е че трябва да е влязло в сила съдебно решение.

                2.Удостоверение за наследници 

При условие че наследодателят (титулярът) по документа за собственост е починал.Той оставя свой наследници 
 Обикновено това са  неговите наследници по закон.Може да се добие и по завещание. 
 факта за смъртта се доказва със  Акт за смърт и Удостоверение за наследници.
 Тези документи се издават от месната община. Като условието е следното:Документа се издава от общината където е починал наследодателят. Няма значение как се води по лична карта.Документите и Акта за смърт и Удостоверението за наследници са с валидност 6 (шест) месеца от датата на издаване.

                3.Удостоверение за гражданско състояние.

Този документ удостоверява семейното Ви положение.От него става ясно дали нивите са СИО семейна имуществена общност -на двамата съпрузи
                   Кога е семейна имуществена общност един имот ?
Когато е придобита нивата (земеделската земя) по време на брака и е по следният начин :

 • продажба, 
 • замяна, 
 • прехвърляне срещу издръжка и гледане.
Ниви който са по наследство не са СИО Ако се докаже семейна имуществена общност е необходимо и съгласието на съпруга /та. Съгласието означава ,че и другият съпруг/га трябва да се съгласи чрез подписа си пред нотариуса, а ако е починал/ла  – наследниците му. 
Същото важи, ако имотът е поделен чрез съдебна или доброволна делба. Ако съделителят е заплатил парично или имотно уравнение и това е посочено в документа за делбата, то придобитият от него дял при делбата е също съпружеска имуществена общност.

4. Скица
 Този документ се  издава се местната  Общинската служба ”Земеделие и гори” и валидността му е 6(шест) месеца от датата на издаването му.

5. Удостоверение по чл. 264 ал. от ДОПК 
 Това е така наречената данъчна оценка  нейната. Издава се данъчното по местоположение на нивата.
За  да извадите данъчна оценка трябва да имате така наречената характеристика която се издава от службата която издава скиците т.е. първо се вади скицата.

4. Документ за самоличност 
 Това са лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС. 
Свидетелството за управление на МПС се използва само в краен случай и не е препоръчително да се позоваваме на него.
Всички изброени документи са минимума който трябва да имате за да продадете Вашите ниви.Този списък не е изчерпателен и в определени казуси може да се наложи да се вадят и други документи.Примерно решение за развод.
Съществува и начин(хипотеза при който този набор от документи не се вадят, но е конкретно към определени ситуации. 

7 коментара:

 1. теретурялно?!? - шегувате ли се?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

   Изтриване
 2. много полезно, благодаря

  ОтговорИзтриване
 3. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте, предполагам че сте производител на консервирани домати и краставици и се опитвате да намерите пазар за тях. Съжалявам не мога да помогна :)

   Изтриване
 4. И колко време от нема това до продажбата му

  ОтговорИзтриване